Begeleiding

 

Iedere  bewoner krijgt bij het begin van zijn verblijf vaste individuele begeleiders toegewezen.

 

De individuele begeleidingscontacten gebeuren in principe op afspraak. Deze vinden plaats in de woonomgeving van de bewoner of in de kantoren. Het aantal contacten varieert naargelang de nood van de bewoner.

 

De individuele begeleiding  situeert zich op de terreinen van zelfzorg, huishouding, budgetbeheer, dagbesteding, sociale administratie, juridische en justitiële  begeleiding, psychische en somatische gezondheid, het samenleven, existentiële zorg, vrijetijdsbesteding, sociale contacten, vorming en participatie.  

 

Centraal in de begeleiding staat het geloof in de mogelijkheden , de krachten en  de kansen tot groei van de cliënt. Dit impliceert ook het respect voor de beperktheden van de cliënt. De eigenheid en de hulpvraag van iedere cliënt is steeds het uitgangspunt (de wens van de bewoner als kompas).  Zagan wil meewerken aan het herstel van de positie van elke cliënt met een eigen en waardige plek in deze samenleving.

Het initiatief is geïnspireerd op modellen uit de psychiatrische rehabilitatie. In de begeleiding hanteert Zagan vooral het SRH-model (Systematisch Rehabiliterend Handelen). Dit model werkt vanuit drie inspiratiebronnen: Herstel, presentie en kracht. Er wordt zoveel als mogelijk samen met de bewoner gewerkt naar het verhogen van de autonomie, zo mogelijk buiten beschut wonen.

   

Naast andere vormen van kwaliteitsbevordering krijgt uitkomstenonderzoek in Zagan een vaste plaats. 

Daarmee wil de organisatie de participatie van de bewoners verhogen door middel van feedbackgericht handelen. Zo kan de tevredenheid nagegaan worden alsook de kwaliteit van de begeleiding bijgestuurd worden.

 

 

 

Permanentie

We zijn tijdens de kantooruren steeds bereikbaar op het bureau in de Tolhuislaan 82.

Buiten deze momenten kan er indien nodig een beroep gedaan worden op de wachttelefoon. 

 

 

IBW Zagan

 Tolhuislaan 82

9000 Gent 

 

Tel: 09/223.71.23

bw@bw-zagan.be

 

BE0406.633.304