COVID-19

Op basis van de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn voor  Zagan en het arbeidscentrum Compagnie de Sporen  afspraken gemaakt over maatregelen ter voorkoming of de inperking van mogelijke COVID-19 besmettingen. Het intern coronateam komt op regelmatige basis  samen om de genomen maatregelen te evalueren en zo nodig bij te sturen. Aangezien er op basis van regionale besmettingscijfers, de  beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en wijzigende richtlijnen van Zorg en Gezondheid vaak dient bijgestuurd te worden,  lijkt het zinloos via dit kanaal alles in detail met u te communiceren. Weet echter dat er momenteel beperkingen zijn voor het bezoek aan onze bewoners in de groepswoningen, in onze kantoren en in het arbeidscentrum  Compagnie de Sporen.

Voor meer details kunt u met ons steeds telefonische contact opnemen.

 

Zagan heeft een overeenkomst met de Eerstelijnszone Gent en de Gentse huisartsenvereniging voor lokale noodhulp indien dit zou nodig zijn. 

Richtlijnen Corona

Download
Maatregelen_corona_IBW_17.03.pdf
Adobe Acrobat document 128.6 KB

Visiedag Zagan

Het volledige team woonbegeleiders werd op 24 februari 2019 in de oude abdij te Drongen deskundig begeleid door de externe coach, Stien Michiels tijdens een geslaagde team- en visiedag. Het was de start naar de opmaak van een beleidsplan voor de komende 2 werkjaren.

Super bedankt voor deze steun!

De Kring van het Middenkader van de Geïntegreerde Politie vzw zamelde 500 euro in en schonk die op 29 september aan Zagan Beschut Wonen vzw

Dit bedrag zal vooral besteed worden aan de levensdomeinen "vrije tijd" en activering. Ons project organiseert regelmatig groepsactiviteiten alsook  een jaarlijke low-budget groepsreis. Maar helaas is zelf dit voor een deel van ons bewoners financieel nooit haalbaar.

Voor een aantal van ons bewoners zal dit bedrag alvast een meerwaarde betekenen in hun proces naar groei, autonomie en zelfontplooiing.

 

Mededeling: Verbouwingen

 

Onze verbouwingen zijn afgerond.

We zijn terug te  bereiken in de Tolhuilaan 82.

 De Kring van het Middenkader van de Geïntegreerde Politie vzw zamelde 500 euro in en schonk die op 29 september aan Zagan Beschut Wonen vzw

Dit bedrag zal vooral besteed worden aan de levensdomeinen "vrije tijd" en activering. Ons project organiseert regelmatig groepsactiviteiten alsook  een jaarlijke low-budget groepsreis. Maar helaas is zelf dit voor een deel van ons bewoners financieel nooit haalbaar.

Voor een aantal van ons bewoners zal dit bedrag alvast een meerwaarde betekenen in hun proces naar groei, autonomie en zelfontplooiing.

 

 

IBW Zagan

 Tolhuislaan 82

9000 Gent 

 

Tel: 09/223.71.23

bw@bw-zagan.be

 

BE0406.633.304