Activering

Arbeidszorg  en arbeidstrajectbegeleiding

 

Zagan heeft een eigen arbeidscentrum Compagnie de Sporen, in de Maïsstraat te Gent.

Compagnie de Sporen is een centrum voor arbeidszorg, arbeidstrajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding waar bewoners van Zagan maar ook andere cliënten op het spoor worden gezet naar werk, arbeidszorg, vrijwilligerswerk of een opleiding. Op jaarbasis worden daar gemiddeld 200 mensen begeleid in hun zoektocht naar een aangepaste dagactiviteit of werk.

 

Voor meer informatie: www.compagniedesporen.be

Vrije tijd en ontspanning

 

Zagan organiseert voor de bewoners geregeld groepsactiviteiten,  georganiseerd door de teamleden of door de bewonersgroep zelf. We opteren voor een zestal groepsactiviteiten per jaar.

 

In de schoot van de bewonersraad van Zagan worden regelmatig vrijetijds- en vormingsactiviteiten ingericht. De bewonersraad loopt in nauwe samenwerking met deze van beschut wonen Domos.

 

In 2016 stapt Zagan met een groep bewoners in het project "De Geestige Buffalo's" , een initiatief van de Communitywerking van KAA Gent, Elk Talent telt.

 

Op vraag van de cliënten kan Zagan jaarlijks een of meer groepsreizen organiseren.

Zagan maakt deel uit van de werkgroep Gents Activerings Platform (GAP).

 

 

 

IBW Zagan

 Tolhuislaan 82

9000 Gent 

 

Tel: 09/223.71.23

bw@bw-zagan.be

 

BE0406.633.304