Specifieke doelgroepen

Doorgangshuis

Het doorgangshuis is een woning met vijf plaatsen voor een tijdelijk verblijf. Mensen kunnen er kennis maken (experimenteren) met de zorgvorm 'beschut wonen'. Er wordt uitgegaan van een verblijf van 6 maanden waarna een heroriëntatie gebeurt. De bewoner kan dan opteren om binnen de zorgvorm beschut wonen een nieuwe plek (woning)  te kiezen waar het traject kan verdergezet worden. Of de bewoner kan dan reeds  opteren voor een meer zelfstandige woonvorm buiten beschut wonen.

 

Tussenhuis

In nauwe samenwerking met de Therapeutische Gemeenschap voor dubbel diagnose De Sleutel, worden bewoners van deze TG, in de overgang naar zelfstandig wonen nog een jaar begeleid in het 'tussenhuis’. Dit sluit als een nazorgprogramma aan op de behandeling in de TG.

Zorghuizen

Drie locaties richten zich tot  bewoners die omwille van een grotere zorgbehoefte, die meestal te maken heeft met een mentale beperking of  een zeer lange voorliggende psychiatrische geschiedenis, een grotere zorgafhankelijkheid hebben. In deze woningen wordt zeer intensief samengewerkt met de thuiszorgdiensten. 

 

Huis voor mensen met verslaving aan alcohol en/of medicatie

Een locatie met vier plaatsen is gereserveerd voor cliënten die worden verwezen door de verslavingsafdeling van het PC Dr. Guislan. Om goede tools te ontwikkelen wordt met deze afdeling nauw samengewerkt. Ook hier is het verblijf per definitie tijdelijk waarna uitstroom of doorstroom volgt.

 

Plaatsen voor mensen uit een specifieke regio

Mee gestuurd en ondersteund door een Netwerk Sociale Psychiatrie voor de regio Deinze stelt Zagan zes plaatsen ter beschikking in de stad Deinze. Hier wordt de doelgroep vooral bepaald door de binding met deze regio.

 

IBW Zagan

 Tolhuislaan 82

9000 Gent 

 

Tel: 09/223.71.23

bw@bw-zagan.be